АКУТНИ КОРОНАРНИ СИНДРОМ – ПРЕХОСПИТАЛНА ДИЈАГНОЗА И ТЕРАПИЈА

Рекурентне инфекције мокраћних путева  


Тест се решава заокруживањем једног тачног одговора